☰ Menu
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Morawski, adres poczty elektronicznej artur.morawski@bp.ostroleka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa od ulicy Piłsudskiego, oraz podjazd z tyłu budynku. Wejście główne dysponuje windą z możliwością wejścia do budynku osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje obszar kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze oraz I piętrze. W budynku jest jedna winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym (np. nakładki i oznaczenia dla osób niewidomych).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka,
  2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: bp@bp.ostroleka.pl,
  3. korzystania z platformy e-PUAP.

Filia w Ostrowi Mazowieckiej –  ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Maz.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Rubinkowskiego.  Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biblioteka znajduje się na wysokim parterze. Dla osób na wózkach dostępne są odpowiednio szerokie korytarze. Osoby niepełnosprawne mają dostępność do pomieszczeń bibliotecznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku brak tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń poszczególnych instytucji, które znajdują się w budynku.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

W okolicy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Makowie Mazowieckim –  ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A, 06-200 Maków Maz.

Do budynku prowadzą dwa wjazdy od ulicy Duńskiego Czerwonego Krzyża.

Filia mieści się na niskim parterze (konieczność wejścia do budynku po dwóch niskich schodkach). W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Przy pomocy innej osoby (np. bibliotekarza) jest możliwość pokonania dwóch niskich stopni. Osoba na wózku inwalidzkim może poruszać się swobodnie we wszystkich działach biblioteki.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W korytarzu (w miejscu widocznym dla użytkowników) znajduje się wykaz informujący o rozkładzie pomieszczeń w formie wizualnej.  

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Na parkingach w pobliżu budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Filia w Przasnyszu – ul. Szpitalna  10, 06-300 Przasnysz

Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od ulicy Szpitalnej, drugie od parkingu. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku funkcjonuje obszar kontroli.

Filia mieści się na wysokim parterze 4-kondygnacyjnego budynku.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia biblioteczne.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń umieszczona przez administratora budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Jest zapewniony wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego (pracownik biblioteki z ukończonym kursem języka migowego).

Filia w Wyszkowie – ul. Świętojańska 82B, 07-200 Wyszków

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Świętojańskiej. 

Filia mieści się na parterze budynku. Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pozostałe pomieszczenia biblioteczne.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parkingu przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniony jest wstęp do lokalu osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Wytworzył:
Artur Morawski
(2019-10-16)
Udostępnił:
Morawski Artur
(2020-11-16 12:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Morawski Artur
(2021-02-04 15:33:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 81780