Funkcje i zadania

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce jest biblioteką specjalistyczną służącą potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych problematyką oświaty i wychowania.
Do zadań biblioteki należy:
·          gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
·          prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
·          inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
·          wspieranie działalności bibliotek szkolnych;
·          wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 
Więcej informacji w statucie BP
Wytworzył:
BP Ostrołęka
Udostępnił:
Artur Morawski
(2007-03-02 12:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Morawski
(2007-03-15 12:48:32)