Rejestr zmian dla serwisu bpostroleka.bip2.maxus.com.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-14 15:13:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Rodzaje zbiorów wizualnych', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '92451', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-14 15:12:40 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '92451', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-14 15:01:06 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '92451', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-14 15:00:58 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-14 15:00:53 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-14 15:00:50 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2007-02-14 15:00:35 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2007-02-14 15:00:26 USUNIĘCIE
Księgozbiór dokument HTML 2007-02-14 15:00:05 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2007-02-14 14:55:34 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2007-02-14 14:51:07 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2007-02-14 14:40:26 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2007-02-14 14:34:56 MODYFIKACJA
Dane adresowe urzędu dokument HTML 2007-02-14 14:05:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '92453', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-13 15:29:53 MODYFIKACJA