Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

Z dniem 25 maja 2018 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Krzysztof Laszczkowski

Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@ckziu.ostroleka.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskiwanych na potrzeby świadczenia usług przez Bibliotekę, jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.
 2. Z Biblioteką można się skontaktować:
 • telefonicznie pod numerem: 29 764 21 29
 • pod adresem e-mail: sekretariat@bp.ostroleka.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,
 • w siedzibie Biblioteki.
 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Bibliotekę (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz prawnie uzasadnionego naszego celu (art. 6 ust. 1 lit. f), jakim jest dochodzenie zadłużeń czytelniczych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu egzekwowania zadłużeń czytelniczych, tylko jeżeli ma to zastosowanie.
 4. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od ostatniego skorzystania z usług Biblioteki (§ IX pkt 7 Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce) lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, modyfikacji, usunięcia (§ IX pkt 6-9 Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce) lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych i uzyskania kopii swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, związanego z egzekwowaniem zadłużenia wobec Biblioteki. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja.
 8. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Morawski Artur
(2018-06-06 14:31:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Morawski Artur
(2019-12-10 12:20:54)